Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Chuẩn Bị Liên Hoan Cuối Năm Cho Công Ty: Tiệc Buffet Hay Tiệc Ngồi?

Các dịp liên hoan cuối năm là những dịp mà mọi người vô cùng trông chờ vì là thời điểm tổng kết kết quả kinh doanh, khen thưởng các cá nhân xuất sắc. Đây là thời gian hiếm có để các nhân viên trong công ty được giao lưu cùng đồng nghiệp khác chuyên môn […]