Category Archives: Chính sách bảo mật thông tin

Chuyên Chính sách bảo mật thông tin Giá Rẻ Nhất

CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN   * Mục đích và phạm vi thu thập   Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có […]