Dịch vụ Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu

Bạn đang tìm Dịch vụ Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu?

Dịch vụ Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu 1 Lễ Ký Kết

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu Dịch vụ Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu của bạn trong ngân sách nào, chúng tôi sẽ thiết kế kịch bản sự kiện hoàn hảo, cập nhật xu hướng ẩm thực, phù hợp với chủ đề từng sự kiện và sử dụng hiệu quả nhất

Bàn, ghế sang trọng, tương tự tiêu chuẩn trong khách sạn 5*, 6*
Tea break: café, trà, hoa quả, bánh ngọt và mặn
Trang trí: Hoa bàn đại biểu, hoa bục phát biểu, hoa tặng đối tác trên sân khấu, khu vực teabreak

Một số hình ảnh dich vu} Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu do công ty Cheftoandat tổ chức

Dịch vụ Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu 2 Lễ Ký Kết

Dịch vụ Nấu Lễ Ký Kết tại tan phu 3 Lễ Ký Kết

[link menu] [diachi]