Category Archives: HÌNH THỨC THANH TOÁN ONLINE

Chuyên HÌNH THỨC THANH TOÁN ONLINE Giá Rẻ Nhất

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN   * Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.   Chi phí mua/ bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay […]